wycena1
wycena2
wycena3

 

ŚWIADECTWA (CERTYFIKATY) CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

 

Świadectwa energetyczne inaczej certyfikaty energetyczne, czyli dokumenty określające energochłonność budynków i lokali.

 

Dokumenty te mają za zadanie przedstawiać informacje o potencjalnym zapotrzebowaniu na energię na cele c.o., c.w.u., wentylacji i klimatyzacji, a w niektórych przypadkach oświetlenia.

W Polsce zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo Budowlane obowiązek certyfikacji energetycznej objął od 2009 roku wszystkie budynki i lokale, a także części stanowiące samodzielną całość techniczno – użytkową, oddawane do użytkowania oraz podlegające zbyciu lub wynajmowi. Właściwie od początku certyfikacji energetycznej w Polsce nasza firma rozpoczęła świadczenie usług w tym zakresie, co dało nam możliwość zdobycia do dnia dzisiejszego dużego doświadczenia na tym obszarze.

 

Firma C-Profes sporządza certyfikaty/świadectwa energetyczne dla:

  • budynków jednorodzinnych,

  • budynków wielorodzinnych,

  • budynków użyteczności publicznej,

  • innych budynków niemieszkalnych,

  • lokali mieszkalnych i użytkowych.

 

 

 

doradztwo
aktualnosci
aktualnosci
Wycena nieruchomości
Lokalizacja: ul. Ziębicka 2, 60-164 Poznań
woj. wielkopolskie
Telefon: 881 493 684
wycena-nieruchomości
świadectwa-energetyczne
usługi
kontakt