wycena1
wycena2
wycena3

 

INNE USŁUGI

 

Praktyki zawodowe >>>

 

Praktyki zawodowe dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych prowadzone przez naszą firmę mają na celu po pierwsze wypełnienie wymagań formalnych stawianych przez przepisy prawa, a po drugie przygotowanie adeptów wyceny do działalności zawodowej. Zajęcia organizowane są w niewielkich grupach, co daje możliwość lepszej komunikacji  z praktykantami i bardziej efektywnego przekazywania wiedzy. Możliwe są także indywidualne konsultacje. W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt.  

Projektowane charakterystyki energetyczne >>>

 

Projektowane charakterystyki energetyczne mają na celu stwierdzić już na etapie projektowania, czy obiekt w stanie końcowym, gotowym do użytkowania, będzie spełniał wymagania określone w warunkach technicznych.

 

Projektowana charakterystyka to zbiór danych, wskaźników i sprawności energetycznych dotyczących obliczeniowego zaopatrzenia budynku na cele c.o., c.w.u., wentylacji i klimatyzacji oraz oświetlenia, ale tylko w przypadku budynku użyteczności publicznej.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, każdy projekt architektoniczno-budowlany powinien zawierać charakterystykę energetyczną obiektu budowlanego, opracowaną zgodnie z przepisami dotyczącymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową.

 

C-Profes sporządza projektowaną charakterystykę energetyczną dla:

  • budynków jednorodzinnych, 
  • budynków wielorodzinnych,
  • budynków użyteczności publicznej, 
  • innych budynków niemieszkalnych,
  • lokali mieszkalnych i użytkowych.

 

 

 

Doradztwo energetyczne >>>

DORADZTWO ENERGETYCZNE

 

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami >>>

POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Analizy rynku nieruchomości >>>

ANALIZY RYNKU NIERUCHOMOŚCI

Usługi geodezyjne >>>

USŁUGI GEODEZYJNE

Usługi projektowe >>>

USŁUGI PROJEKTOWE

Inwentaryzacje obiektów >>>

INWENTARYZACJE OBIEKTÓW

doradztwo
aktualnosci
aktualnosci
Wycena nieruchomości
Lokalizacja: ul. Ziębicka 2, 60-164 Poznań
woj. wielkopolskie
Telefon: 881 493 684
wycena-nieruchomości
świadectwa-energetyczne
usługi
kontakt