wycena1
wycena2
wycena3

 

 

WYCENA NIERUCHOMOŚCI

 

Zgodnie z polskim prawem tylko Rzeczoznawca Majątkowy uprawniony jest do określania wartości nieruchomości – wyceny nieruchomości. Uprawnienia zawodowe Rzeczoznawcy Majątkowego w zakresie szacowania nieruchomości nadaje Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

 

Wyceny nieruchomości – operaty szacunkowe wykonywane przez firmę C-Profes opracowywane są przez doświadczonych na rynku nieruchomości Rzeczoznawców Majątkowych, z zachowaniem najwyższych standardów, dochowaniem należytej staranności oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i standardami zawodowymi Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych – Powszechnymi Krajowymi Zasadami Wyceny (PKZW), a także ze standardami europejskimi (EVS), międzynarodowymi (IVS) oraz standardami RICS.

 

Rzeczoznawcy Majątkowi naszej firmy opracowują wyceny nieruchomości w formie operatów szacunkowych, kontrole inwestycji oraz inne opracowania nie stanowiące operatu szacunkowego (analizy rynku, opinie na potrzeby inwestorów). Na życzenie klientów możemy także przygotować wyceny nieruchomości lub inne opracowania w języku angielskim lub niemieckim. Obszar świadczenia naszych usług to przede wszystkim Poznań, powiat poznański oraz województwo wielkopolskie. Jednak w przypadku większych zleceń świadczymy usługi na terenie całego kraju.

 

W ofercie firmy C-Profes znajduje się:

 • wycena nieruchomości gruntowych niezabudowanych (działki gruntu wszelkiego przeznaczenia),

 • wycena nieruchomości gruntowych zabudowanych (budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, wielorodzinnymi, budynkami przemysłowymi, magazynowymi, usługowymi, handlowymi, budynkami użyteczności publicznej, budynkami innego przeznaczenia),

 • wycena nieruchomości lokalowych (lokale mieszkalne i użytkowe),

 • wycena lokali objętych spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu,

 • wycena nieruchomości budynkowych,

 • wycena nieruchomości innego rodzaju.

 

Firma C-Profes sporządza wyceny nieruchomości dla celów:

 • sprzedaży,

 • zabezpieczenia wierzytelności (kredytu lub pożyczki hipotecznej),

 • skarbowych,

 • podatkowych,

 • księgowych/sprawozdawczości finansowej,

 • ubezpieczeniowych,

 • aportu,

 • innych wg potrzeb zamawiającego.

 

Sprawdź całą ofertę

 

doradztwo
aktualnosci
aktualnosci
Wycena nieruchomości
Lokalizacja: ul. Ziębicka 2, 60-164 Poznań
woj. wielkopolskie
Telefon: 881 493 684
wycena-nieruchomości
świadectwa-energetyczne
usługi
kontakt